Aktualita publikována: So. 18. prosince 2021

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

 Úterý 15.2. 2022 – „Karlín

Od rozsáhlého kongresového centra doplňujícího po r.1990 hotel Hilton navštívíme budovu Kooperativy, kde si prohlédneme výstavu Českého umění 19. a 20. stol. Potom projdeme 3 velké haly administrativních paláců: Dunaj, Nil, Amazonka. Ukážeme  si bývalou synagogu, dnes kostel Husitské církve československé a školní katolickou kapli. Přes Karlínské nám. projdeme komplexem Corzo Karlín s mezinárodní architekturou. Za funkcionalistickou budovou Avia projdeme nejnovějším palácem Motýl k secesnímu areálu Lyčkova nám. s blízkou koncertní novostavbou Fórum k barokní Invalidovně, kde v blízkosti stanice metra B vycházku ukončíme.

 Sraz v 11. 00 hod. na Florenci u výstupu z metra B a C. Prohlídku povede ing. Stěnička.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč

Aktualita publikována: So. 18. prosince 2021

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

 Úterý 11.1. 2022 – „ Architoulka  mezi Karlovým   nám. a Národní třídou.

Po parkové vyhlídce na nejdůležitější objekty Karlova nám. se vydáme do Vojtěšské čtvrti, kde kromě historie se také zaměříme na nejslavnější moderní budovy, navštívíme málo známá zákoutí a dvorky, které mnohokrát změnily svůj význam ( kostely jako skladiště, dokonce jako vězení). Velká část vycházky se bude věnovat největšímu pražskému židovskému ghettu. Vycházku zakončíme v malém muzeu lokálního funkcionalizmu s fotografiemi domů, architektů a majitelů v místech kde hlavní „široká“ ulice začínala.

 Sraz v 11. 00 hod. na dvoře Novoměstské radnice. Prohlídku povede ing. Stěnička.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč

Aktualita publikována: Po. 15. listopadu 2021

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 14.12. 2021 – „Malá Strana v čase adventním“

Advent přímo láká vydat se po stopách historie, tradic a míst, která pamatují významné okamžiky naší kultury. Proto naše vycházková trasa tentokrát povede od úpatí Petřína, okolo známých i méně známých památek Malé Strany, přes park Kampa, malostranskými uličkami, poblíž malostranských adventních trhů, až na Klárov.

Sraz v 11. 00 hod. v tunelu lanové dráhy na Újezdu. Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

Fotogalerie

 „ Mezi Karlovým  nám. a Národní třídou.

Naše vycházka tentokrát začala u Novoměstské radnice, kde jsme si na její zdi prohlédli  historický ETALON z roku 1268, bývalou míru  pražského lokte. Jeho délka byla  591, 4 mm. Přes  Karlovo náměstí, které se svou rozlohou 8ha řadí mezi největší náměstí v Evropě, jsme se vydali ulicí Na Zbořenci  do Vojtěšské čtvrti. Zde jsme si prohlédli kromě historických také nejslavnější moderní budovy v kubistickém i funkcionalistickém stylu, prošli jsme málo známá zákoutí a dvorky, působivým průchodem v budově bývalé slavné Vilímkovy tiskárny jsme se dostali do ulice Spálené, přímo před  architektonicky významný dům z roku 1912 DIAMANT navržený architektem Emilem Králíčkem  v kubistickém stylu. V jeho těsném sousedství stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice, jehož autorem byl K.I. Dientzenhofer. Obě stavby propojuje rámový kubistický oblouk z roku 1913, který představuje  vynikající  způsob propojení  tak rozdílných architektonických stylů, ačkoliv toto řešení ve své době  vzbudilo odpor. V závěru vycházky jsme se věnovali lokalitě bývalého židovského ghetta z doby Karla IV., které se rozprostíralo na území mezi dnešní ulici Spálenou a Lazarskou. Poslední zastávka patřila malému muzeu lokálního funkcionalizmu v Paláci Chicago na Národní třídě. Tuto  funkcionalistickou budovu si nechal  na konci  20.tých let minulého století postavit Jindřich Josef hrabě Kolowrat – Krakowský. Ve své době Palác Chicago patřil mezi nejmodernější domy tehdejší Prahy.

 

„Malá Strana v čase adventním“

K adventní vycházce  jsme se sešli v barokním tunelu u lanové dráhy na Petřín. Prošli jsme kolem domu s ateliérem slavného fotografa Sudka a Všehrdovou ulicí  podél sgrafitové zdi domu, kde kdysi bydlel Jan Karásek ze Lvova a poblíž Nosticovy jízdárny, dnes divadla Kampa jsme se dostali do parku Kampa k Sovovým mlýnům. Zde jsme se krátce zastavili u díla Davida Černého, tří soch miminek, které jsou výstrahou, abychom tolik nepodléhali moderním technologiím. Kolem Lichtenštejnského paláce, Werichovy vily, uzoučkou Červenou ulicí pojmenovanou po Jiřím Červeném, zakladateli slavného kabaretu „Červená sedma“, domu, kde bydlel výtvarník Jiří Trnka a přes Čertovku jsme prošli ke slavné Lennonově zdi, dále na Maltézské náměstí až do Karmelitské ulice, ukázce, jak lze citlivě skloubit rozdílné architektonické styly. Vycházku jsme zakončili prohlídkou senátního nádvoří a ve Valdštejnské zahradě.

Horní Podskalí

Na listopadové vycházce jsme poznávali  „Horní Podskalí“. Cesta nás vedla z Palackého náměstí do jednoho z činžovních domů v Dittrichově ulici. Díky vstřícnému panu knihaři Rakovi, který zde má svou dílnu, jsme měli příležitost nahlédnout na dvůr vnitrobloku. Naskytl se nám překvapivý pohled do hloubky 10 metrů pod úrovní chodníku a dostali jsme zasvěcený výklad o historii tohoto téměř magického místa. Poté jsme pokračovali Václavskou ulicí kolem funkcionalistické budovy s Václavskou pasáží architekta Zázvorky k ulici Jenštejnské, kde v rohovém domě prožil 17 let básník J.V. Sládek. V této části Prahy jsme naráželi na stopy mnoha slavných osobností. Např. v nedalekém gymnáziu učil Alois Jirásek, hned naproti v dnešní budově obchodní akademie učila Eliška Krásnohorská, v neorenesančním domě na začátku Jenštejnské ulice žil architekt Kotěra, v její dolní části v Hlávkově koleji bydlel a studoval Jan Opletal. Samozřejmě jsme nemohli bez povšimnutí minout pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde jsme si připomněli osud hrdinů 2. světové války. Ulicí Na Zderaze, kde jsou ještě viditelné zbytky skály, která dala této části název Podskalí, jsme sešli z kopce ulicí Záhořanskou k řece na Jiráskovo náměstí, kde jsme před Tančícím domem naši vycházku zakončili.

 

Po dlouhé pauze způsobené covidem jsme konečně v říjnu mohli navázat na oblíbené poznávací vycházky.

Žižkov jako Montmartre

Vydali jsme se na Žižkov, který svým kopcovitým terénem, četnými hospůdkami, galeriemi a a členitými schodišti se zábradlím skutečně připomíná pařížský Montmartre. I zde v minulosti žilo hodně známých umělců: Seifert, Toyen, Nezval, Ježek, Longen, Hašek se svým kumpánem Frantou Sauerem, i mnozí další. Vydali jsme se Husineckou ulicí, přes Kostnické náměstí, poblíž slavného hotelu Ostaš, kolem nejstaršího žižkovského domu z 18.století v Dalimilově ulici, na Prokopovo náměstí, v jehož centru je umístěna kuriózní socha Jaroslava Haška na koni. Obdivovali jsme katedrálu sv. Prokopa i žižkovskou „Betlémskou kapli“ českobratrské církve evangelické, která stojí  ve dvoře domu 216/4 v Prokopově ulici. Na této ulici je postaven také dům roku „Prokopova rezidence“, oceněný v roce 1998. Přes Havlíčkovo náměstí jsme došli až k radnici Prahy 3. V jejím suterénu jsme si prohlédli výstavu “Žižkov 1881 – 1922“. Vycházku jsme zakončili u domu , který připomíná jednu slavnou newyorskou stavbu a je proto přezdíván „žižkovská žehlička“.

Architektura Petřína

Po delší pauze způsobené koronavirem jsme se k další z poznávacích vycházek sešli na Pohořelci. Počasí nám ten den přálo a naše skupinka se vydala klidným tempem ke Strahovskému klášteru, potěšili jsme se výhledem na Prahu a prošli jsme kolem Opatské zahrady ke klášterní restauraci Peklo. V těchto místech jsou pozůstatky rozsáhlých štol, kde se lámal kámen. Z místní opuky bylo v Praze postaveno mnoho staveb. I Hladová zeď, kterou nechal vybudovat Karel IV. a v jejímž okolí najdeme sochu Římské madony od valašsko-floridského Albína Poláška a také barokní domeček, bývalé obydlí známého umělce Elmara Klose. Podél Hladové zdi jsme došli až k areálu Petřínské rozhledny s několika kaplemi, kostelem sv. Vavřince a křížovou cestou. Pokračovali jsme růžovým sadem ke Štefánikově hvězdárně, které u vchodu vévodí Štefánikova socha od Bohumila Kafky. Kolem botanické zahrady, která v tom slunečném dni vypadala překrásně, jsme došli až ke druhé rozhledně na petřínském kopci – vyhlídce Karla IV., zbudované přímo v Hladové zdi. Poté jsme už začali sestupovat kolem pomníků Vrchlického, Máchy, Nerudy a Lípy republiky se sousoším Žabičky na Újezd.

Architektura Petrské čtvrti

 Naší březnové vycházce počasí příliš nepřálo, pršelo jen se lilo. Navzdory počasí se ale sešla početná skupina účastníků a v čele s průvodcem Ing. Stěničkou jsme se společně vydali do Petrské čtvrti, významné obchodních čtvrtí již od středověku až do současnosti.  Prošli jsme luxusní pasáží hotelu Grandior do ulice Na Poříčí, kde se vedle funkcionalisté budovy hotelu Axa tyčí neogotické domy,  budova Legiobanky architekta Matěje Blechy i hotel Imperial ve stylu art deco. Pokračovali jsme do Biskupské ulice kolem skvostného renesančního domu – fary sv. Petra, pasáží Kooperativy, kde na podlaze můžete vidět dosud zachovanou dlažbu z roku 1932 k nepřehlédnutelné růžové budově Opera postavené v trojúhelníkovém tvaru, připomněli jsme si historii Těšnova, existenci Poříčské brány, zdejších mlýnů a Petrskou ulicí jsme došli na Petrské náměstí. Uvnitř čtvrti v okolí nejstarších kostelů sv. Petra a sv. Klimenta se nachází i významné stavby současnosti : obchodní paláce od zvučných autorů, obytné domy, ale např. i tzv. buňkový dům pro seniory. Vycházku jsme zakončili v bývalých jezdeckých kasárnách, dnes obchodním centru Paladium, u pamětní desky, která připomíná, že v těchto místech napsal 1834 J.K.Tyl tehdy furýr pěšího pluku 28 slova naší hymny „Kde domov můj“. 

Březnová vycházka  byla první v naší krátké vycházkové historii, kdy jsme měli k dispozici poslechové zařízení. Díky štědrým dárcům jsme mohli pořídit sluchátka pro každého účastníka a mikrofon pro průvodce, takže i na hlučných místech všichni dobře slyší výklad pana Stěničky a nemusí stát přímo u něho, ale třeba i ve vzdálenosti několika metrů. Všichni účastníci si zařízení velice pochvalovali. 

Architektura na Žofíně a na Rašínově  nábřeží

Navzdory deštivému únorovému počasí přilákalo téma vycházky početnou skupinu účastníků. Prošli jsme od slavného Tančícího domu kolem sochy Aloise Jiráska a domu, ve kterém spisovatel žil a zemřel, připomněli si slavné osobnosti, které žily či dosud žijí v blízkém  sousedství, ať už spisovatel Jan Drda, sochařka Karla Vobišová, autorka sochy Elišky Kásnohorské na Karlově náměstí, či prezident Václav Havel nebo bývalý ředitel NG  Milan Knížák. Z Jiráskova mostu, postaveného v roce 1930 v místě, kde je Vltava nejširší – 360 m, se nám otevřel pohled nejen na panorama Hradčan, ale především na  kuriózní symbiózu historie a moderny tak, jak to 20.století vytvořilo, od zdobných fasád domů v pseudobarokním stylu, po secesní dům Hlaholu až k vlajkové lodi moderny Mánesu ve stylu funkcionalismu. Přes ostrov Žofín, který ve středověku neexistoval, byl později uměle vytvořený,  jsme prošli až na jeho špičku k soše spisovatelky Boženy Němcové a připomněli si 200 let od jejího narození. Vycházku jsme zakončili na Národní třídě u budovy Nové scény.

Úterý 21. 1. 2020  – Architektura Smíchova v okolí Anděla

Poznávací vycházku po území centrálního Smíchova jsme zahájili před  funkcionalistickou synagogou od Gočárova žáka  E. Hermanna z roku 1863, zrekonstruovanou ateliérem „Znamení čtyř“ v roce 2004 do současné podoby  Židovského muzea. Prošli jsme multifunkčním komplexem od Jeana Nouvela,  stojícím na místě bývalého zájezdního hostince s pivovarem, který tvoříval významné centrum tehdejšího Smíchova a prohlédli si repliku fresky Zlatý anděl, jejíž originál údajně vytvořil významný český umělec Božík. Zastavili jsme se v centru areálu „Anděl park“ ve stylu hightec, charakterizovaném přiznanými technickými součástmi stavby.  Ulicí Na Zatlance jsme prošli kolem modernistické budovy gymnázia a po území bývalých Ringhofferových lázní, z kterých se zachovala pouze vstupní část, jsme vstoupili do Paláce Křižík, kde svou činnost provozoval významný vynálezce a podnikatel František Křižík, v současnosti obývaný firmou L’Oreal. Závěr vycházky patřil výhledům z  parku Sacre Coeur na území bývalého „Ringhofferova impéria“:  secesní školu, vilu Ringhoffera, zbytky domečků pro dělníky a budovu sídla vedení Ringhofferových závodů.

Úterý 10. 12. 2019 – komentovaná prohlídka „Školský areál“ v Dejvicích

Vycházku jsme zahájili na Dejvickém náměstí, tzv. Kulaťáku, který, jak se ukázalo, vlastně není vůbec kulatý. Celá tato oblast nese stopy geniálního urbanisty Antonína Egla, tvůrce urbanistického modelu Dejvic, vzniklého v období 1. republiky.

Prošli jsme kolem nejdůležitějších budov zdejšího školského areálu: rektorátu ČVUT postaveného ve stylu tzv. kontroverzní architektury, fakult  elektrotechnické, strojní a stavební z 60. let, nahlédli jsme do prostor nejnovější Národní technické knihovny a prohlédli si rektorát s „dejvickým květákem“ v zahradě provorepublikového Flemmingova ústavu. Krátce jsme se zastavili i  před budovou Fakulty architektury postavené podle návrhu architektky Aleny Šrámkové.

V nedaleké Bílé ulici jsme obdivovali vlajkovou loď modernismu 30. let – francouzské funkcionalistické gymnázium, v Thákurově ulici jsme se zastavili před impozantní budovou arcibiskupského semináře z roku 1930, postaveného podle návrhu žáka architekta Kotěry Fr. Havleny a v jeho těsném sousedství si prohlédli pomník vzácné osobnosti nedávné české historie kardinála Josefa Berana.

Vycházku jsme zakončili ve vestibulu Fakulty chemicko-technologické, před válkou Zemědělské v Zikově ulici.

Z Vinohrad  na Žižkov

Listopadovou prohlídku  jsme zahájili na Náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně architekta Josipa Plečnika a navštívili jsme nedaleké  Informační  středisko, které  kromě informací a informačních materiálů o Žižkově nabízí ve svém suterénním prostoru příjemnou galerii s názvem TOYEN, pojmenovanou podle slavné umělkyně, která na Žižkově prožila důležitou část svého života. Ostatně na Žižkově žilo více slavných osobností – Jaroslav Seifert, Jaroslav Ježek, Artur Longen, Franta Sauer a mnozí další. Milešovskou ulicí jsme poté pokračovali k Žižkovské televizní věži architektů Aulického a Kozáka, seznámili se s historií nedalekého Židovského hřbitova, prošli kolem nejstarší Radiovky od J. Kozáka z roku 1924, pokračovali ke Škroupovu náměstí v rondo kubistickém stylu s okolními domy postavenými za 1. republiky ve stylu českého artdeca. Prošli jsme kolem majestátní cihlově červené budovy Švehlovy koleje z roku 1923 pro studenty nejen zemědělství a pokračovali do Riegrových sadů v jejichž sousedství stojí architektonicky cenný dům z roku 1907 architekta Kotěry, postavený pro nakladatele J. Leichtera, dnes Nakladatelství Paseka. V Riegrových sadech jsme u venkovní scény zavzpomínali na časy, kdy zde se svou kapelou vystupoval slavný R. A. Dvorský. Kolem slavné Bořivojovy ulice, o které se říká, že je zde největší koncentrace hospod, jsme sešli až na Seifertovu třídu a tam vycházku zakončili.

Procházka Barrandovem

Po krátkém seznámení s historií barrandovských ateliérů jsme prošli  okolo nejvýznamnějších vil od slavných architektů Vladimíra Grégra, Jaroslava Frágnera, a především Maxe Urbana, autora budovy barrandovských ateliérů a barrandovských vil pro významné osobnosti předválečné éry. Prohlédli jsme si dům Josefa Svobody, autora Laterny Magiky, na rozcestí ulic Barrandovské a  Lumiérů  jsme zatočili okolo domu spisovatele Jirotky a kousek níže okolo kulaté vily, kde žili mimo jiné Adina Mandlová a později Miloš Nedbal.  Viděli jsme i největší vilu  trampskohaciendového typu zakladatele barrandovských ateliéru Miloše Havla od architekta, zapáleného trampa a hlavně přítele rodiny Havlů, Vladimíra Grégra. Vycházku jsme zakončili u předválečných vyhlídkových  teras, momentálně staveniště, na kterém vzniká hotelový komplex.

Vyšehrad

V úterý 10. září jsme po letních prázdninách zahájili podzimní sezónu poznávací vycházkou na Vyšehrad.  Na území národní kulturní památky jsme vstoupili Táborskou branou, prošli kolem domu, kde žila obrozenecká spisovatelka  Popelka Biliánová,  prohlédli si zbytek opevnění založeného Karlem IV. ,  prošli  pevností č. 1, součástí opevnění  dobudovaného  za vlády Marie Terezie.  Náš průvodce Ing. Stěnička nás zavedl k největší  pražské rotundě sv. Martina , k největšímu bastionu vybudovanému za vlády Karla IV. a na  další historická místa z období vlády nejstarších českých panovníků.  Potěšili jsme se dech beroucími vyhlídkami  na Prahu, kterých Vyšehrad nabízí  svým návštěvníkům nepočítaně.  V parku vedle ulice  K Rotundě jsme si prohlédli pověstmi opředené  magické Čertovy kameny.  Pocházejí ze Sardinie a když si mezi ně stoupnete, tak Vás údajně nabijí životadárnou energií. Krátce jsme vstoupili do baziliky sv. Petra a Pavla,  navštívili  Vyšehradský hřbitov a zastavili se u náhrobků mnoha slavných osobností .  Vycházku jsme zakončili na nejvyšší  vyhlídce Vyšehradu  nad svahem osázeným  vinnou révou.

Červnová vycházka – „Klášter sv. Anežky České „

Anežský klášter je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších gotických staveb Prahy. Jeho zakladatelka, sv. Anežka (patrně 1211-1282, svatořečená 1989), přemyslovská princezna, dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské byla mimořádnou osobností významem přesahující zemské hranice. Zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století, zanedlouho poté do něj sama vstoupila a stanula v jeho čele.

S průvodcem Ing. Stěničkou jsme prošli zahradami kláštera, sochařskou zahradou s díly Františka Bílka, Jaroslava Róny,  prohlédli si pozůstatky kláštera menších bratří, presbytář kostela sv. Františka, navštívili místo, kde bývala Anežčina soukromá oratoř, refektář a pracovna sester, u jižní stěny kaple Panny Marie jsme se zastavili u stěžejního místa Anežčiny úcty – jejího původního hrobu, prošli se pod ložnicí řeholnic, prohlédli si místo, kde bývala černá kuchyně. Prohlídku jsme zakončili u modelu kláštera a jako perličku nám na rozloučenou náš průvodce ukázal nejmenší pražský dům, který se nachází v těsném sousedství kláštera v Anežské ulici č.4. 

C.A.S. byla v magazínovém programu Víkend TV Nova 28. 5. 2019

Jsme moc rádi, že televize Nova připravila reportáž o aktivitách C.A.S. pro seniory. Snažíme se aktivizovat seniory a také je získat pro dobrovolnictví, proto každá propagace naší snahy je pro nás důležitá. Děkujeme!

Video zde: https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/epizoda/34525-vikend-28-5-2019

Květnová vycházka

V úterý 7. května jsme se vydali na komentovanou prohlídku nazvanou „Proměny Holešovic“. Prošli jsme Argentinskou ulicí kolem holešovické tržnice a domu s fasádou s kresbami Mikoláše Alše, prohlédli si řadu červenožlutých domů ve stylu rondo kubismu architekta Rudolfa Hraběte a porovnali je s moderní holešovickou výstavbou reprezentovanou především kancelářskou budovou ART skupiny architektů CPC. Zastavili jsme se před nejkrásnější pražskou továrnou postavenou ve stylu viktoriánské industriální architektury  „první českou továrnou na vodoměry“ – nyní ateliérem J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrikou s divadlem,  budovou DOX se vzducholodí, obdivovali úspěšně revitalizovanou budovu prvního pražského měšťanského pivovaru v ulici Komunardů. Na naší vycházce nás tentokrát provázel i štáb TV Nova. Takže, přátelé, veselí senioři, budeme v televizi :o)) 

Dubnová vycházka

Dubnová vycházka patřila jedné z nejkrásnějších pražských čtvrtí – Ořechovce v Praze 6. Prohlédli jsme si tzv. „anglické“ ulice připomínající styl malých anglických městeček, prošli jsme okolo artdecových vil slavných architektů A. Dryáka, P. Janáka, poznali jsme domy, kde bydleli známé osobnosti jako malíři  E. Filla, V. Špála či sochař B.Kafka, autor známé sochy J.Žižky na Vítkově. Podrobněji jsme si prohlédli Společenský dům s restaurací a kinem, i původně Výzkumný ústav cukrovarnický od Josefa Záruby-Pfeffermanna, dnes Akademie věd. Prohlídku jsme zakončili v tzv. ulici prezidentů,  Gottwald, Zápotocký a rozloučili se před vilou, kde žil Václav Havel.

Březnová vycházka

Zavedla nás do 7. pražského obvodu – na Letnou. Sešli jsme se před budovou Národního technického muzea architekta Babušky, prohlédli si zajímavé domy z 1. poloviny 20. století, průvodce Ing. Stěnička nám pověděl řadu zajímavostí o jejich historii. Poznávací vycházku  jsme zakončili výstupem na neorenesanční vodárenskou věž. Tam jsme si prohlédli unikátní výstavu modelů několika desítek rozhleden z celé České republiky a na závěr jsme se potěšili výhledem na pražské střechy z ochozu věže.

Příběhy aktivního seniorství

Aktivní přístup k životu příliš neodpovídá běžným představám o seniorech. Existují však senioři, jejichž energie, činorodost a radost ze života mohou být inspirativní. Každý z trojice, která přišla 11.4. 2018 na diskusi „Příběhy aktivního seniorství“  má jiný příběh, ale jedno je spojuje – nemají vůbec čas.

Paní Daniela Radková z AkSen (Aktivní senior, z.s.) po ztrátě blízkého člověka sama prošla těžkou nemocí. Po léčbě odstřihla celý svůj předchozí život a vydala se novým směrem.  Studium na několika univerzitách třetího věku ji přivedlo k mnoha aktivitám a spojilo s mnoha spolky kamarádů.  Dnes působí v několika organizacích jako ONKO-ISIS Opava, SenSen, Konto bariéry, AkSen, byla nominována na Seniora roku, leze na komíny a najít volné místo v jejím kalendáři je téměř nemožné. A kde bere energii? Čerpá ji z makrobiotické stravy a na akcích, do kterých se znovu a znovu nadšeně pouští. 

Jiří Eichner je zasloužilý mistr kulinářského řemesla. Práce kuchaře mu zaplnila většinu času jeho života, po odchodu do důchodu mu ale chyběli kolegové, a tak založil senior klub Stará garda a společně s dalšími bývalými kuchaři a cukráři začali dělat to, na co neměli za aktivního života čas, protože  byli pořád v práci. Jezdí po vlastech českých, navštěvují hrady a zámky, chodí do muzeí atd. Zároveň je ale stále baví vaření – pravidelně proto vaří např. na Gastrohradci a mnoha podobných gastronomických akcích.  Čerpají ze starých kuchařek, používají suroviny a recepty, ze kterých vařili během své praxe, a mají stále úspěch. Rádi předávají své zkušenosti mladším a nezapomínají ani na své bývalé kolegy, kteří by snad v důchodu mohli trpět samotou a smutkem.  Posláním Staré gardy je dostat kuchaře zpátky do života.

Lenka Komendová ze Života 90 se po většinu života věnovala kultuře, zpívala, hrála na akordeon a profesně se věnovala inventarizaci výtvarných děl v institucích jako Národní památkový ústav či Národní galerie.  Odešla do předčasného důchodu, aby se 10 let starala o nemocného otce. K výtvarnému umění se ale vrátila. Inspirována radou malíře „vezměte štětec a malujte“ namalovala svůj první obraz a dokázala to. Od té doby tvrdí, že člověk nikdy neví, jakou vlohu v sobě má, a pokud se mu nějaká činnost líbí, měl by ji zkusit. Životní přelom pro ni znamenalo setkání  s aktivitami Života 90. Kromě kolektivu báječných lidí paní Komendovou činí šťastnou kurzy arteterapie, malování,  angličtiny a zpěvu.  Nechyběla ji nikdy ani obdivuhodná smělost pouštět se do nových věcí. Vždyť také jednoho dne bez valné znalosti angličtiny odjela pracovat do Anglie a později na Mallorku jako au-pair babička. Všechny tak vyzývá, aby neseděli doma a přišli do Života 90 – jí toto rozhodnutí změnilo život.

 Tři konkrétní příběhy aktivního seniorství ukazují, že období seniorského věku, pokud zdraví dovolí, vůbec nemusí být smutné a beznadějné, že si člověk může splnit spoustu snů, přání a aktivit, na které neměl v produktivním věku čas.  Jak poznamenala moderátorka diskuse paní Eliška Klepalová ze spolku Centrum aktivního stárnutí, někteří senioři bohužel dost často sedí doma a nadávají, že jsou sami a  nikdo je nechce – prožívají docela hezký úsek života celkem nešťastně. Co ale dělat, když celý život pracujeme v plném nasazení a pak přijde důchod a máme pocit vzduchoprázdna?  Odpovědi účastníků diskuse „Příběhy aktivního seniorství“ jsou inspirativní – pokud můžete,  jděte např. do Centra aktivního stárnutí nebo jiného spolku, který pomáhá seniorům vyplnit volný čas, a nebo se dejte dohromady s jinými seniory a založte si svůj spolek. Pasivita totiž nesouvisí s věkem, lidé jsou líní od nátury. Existuje také řada dobrovolnických programů, které umožňují volný čas a zkušenosti využít pro někoho jiného, např. načítání knih pro nevidomé, pomoc hendikepovaným, …………. i s tím Vám může pomoci Centrum aktivního stárnutí !

Všem děkujeme!

Květnové vaření s kuchaři Staré gardy AKC ČR na téma – bylinky:

 

Květnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou:

Dubnové vaření s kuchaři Staré gardy AKC ČR bylo zabijačkové. Tady několik receptů:

Jelítka s jablky 4 porce – krvavá jelítka 500 g, jablka 600 g, sádlo 120g.  Studená jelítka nakrájíme na větší kolečka a opečeme na sádle. Jablka očistíme, vykrojíme jádřinec a nakrájíme na kostičky. Potom opečeme na výpeku. Nakonec přidáme opečená jelítka.

Šusprejt  5 porcí – brambory 2000g, škvarky 300 g, cibule 150 g,sádlo 100 g sůl, mletý pepř, česnek, majoránka. Uvaříme brambory ve slupce ,vařené oloupeme a nakrájíme na kostky. Cibuli osmažíme do světle hněda, přidáme škvarky( velké překrájíme). Opečeme. Smícháme s brambory, osolíme okořeníme a dáme do trouby zapéci do zlatova.

Venkovský zabijačkový guláš 5 porcí – uzená kýta 700 g, vepřová plec, 700 g, sádlo 150 g, cibule 600 g, mletá paprika sladká 60g, feferonka čerstvá, ( kdo nechce ,nemusí ), česnek, sůl, brambory 1500 g, hladká mouka 50 g , křen 140 g. Rozpálíme sádlo, (50 g necháme na jíšku), přidáme drobně nakrájenou cibuli, osmahneme  do zlatova. Vložíme na kostky nakrájené uzené maso a na kostky nakrájenou vepřovou plec. Osmahneme, vmícháme mletou papriku, zalijeme vývarem. Základ ochutíme česnekem, osolíme, případně přidáme feferonku. Dusíme. V polovině dušení přidáme na kostky nakrájené , očistěné brambory. Podusíme a zahustíme tmavou jíškou připravenou ze sádla a hladké mouky (můžeme použít i hotovou jíšku-nemusí se dlouho vařit) Nakonec vmícháme očistěný, nastrouhaný křen.

Právní poradna – Spotřebitelské právo aneb jak se vyznat ve smlouvách?

Dubnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou.

 

Stará garda kuchařů s pány Eichnerem a Makusim připravovali velikonoční pochoutky.

Vinné krokety z vepřového masa se sýrem: 600 g mletého bůčku, 120 g strouhaného sýra, 110 g smetany 33%, 220 ml bílé víno, 50 g hladké mouky, 130 g strouhané housky, vejce, strouhanka na obalování, olej na smažení, sůl, muškátový květ nebo oříšek, mletý pepř. Mleté maso našleháme se smetanou, bílým vínem, přidáme mouku, strouhanku dle potřeby. Ochutíme kořením a solí. Necháme v chladničce odležet 1 hodinu. Potom tvarujeme válečky(krokety, které obalíme v našlehaných vejcích a strouhané housce. Nebo našleháme bílky, přidáme zakysanou smetanu a v tomto těstíčku a strouhance obalujeme. Osmažíme a podáváme s bramborovou kaší.

Velikonoční koktejl: Zbytky z pečeného jehněčího i jiného masa 750 g, 250 ml bílé víno, 250 g kečupu, 150 ml šlehačky, 3 ks vařené vejce. Na dochucení sůl, špetka cukru, citronová šťáva, vorčestr. Maso nakrájíme na kostičky nebo na nudličky. Kečup smícháme s bílým vínem, šlehačkou. Tuto směs nalijeme na maso. Ochutíme . Promícháme a necháme půl hodiny odležet. Nakonec vmícháme na kostičky nakrájená vejce natvrdo.

Smažené boží milosti: 250 g hladké mouky, sůl ½ lžičky, 3 žloutky, 2 lžíce rumu, citronová kůra ½ lžičky, 1 vrchovatá lžíce moučkového cukru,4 velké lžíce zakysané smetany. Olej na smažení a moučkový cukr na obalování+ vanilínový cukr, hladká mouka na posypávání.  Všechny suroviny smícháme a vypracujeme těsto. Podle potřeby můžeme přidávat smetanu nebo mouku. Záleží na kvalitě mouky. Vypracované těsto vyválíme , vykrajujeme tvary a smažíme. Smažené obalujeme v moučkovém cukru smíchaným s vanilínovým cukrem.

Březnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou.

V březnu si do své talk show Helena Šulcová pozvala německého novináře Hans-Jörg Schmidta, dlouholetého korespondenta prestižních německých novin Die Welt a Sächsische Zeitung v Praze. Účastníci si s ním povídali o jeho zkušenostech s prezidentem Václavem Havlem, premiérem Milošem Zemanem, ale také o migrantech v Německu a o EU.

Únorová talk show Heleny Šulcové s otcem Petrem Kolářem, jezuitským knězem, mediálním odborníkem a vášnivým horolezcem pražské seniory zaujala. Diskuse přinesla řadu nových informací i pobavení.

Masopust na Veselém Kopci na Hlinsku s Janem Štorkem. 9. února přijel pan Štorek seznámit pražské seniory s tradicí, která je zapsána v nehmotném dědictví UNESCO. Zajímavé odpoledne.

I v únoru se pražští senioři v kuchyni s kuchaři Staré gardy, pány Eichnerem a Makusim, nenudili. Malý předkrm, pikantní těstoviny s ořechy: domácí těstovina 500g, smetana napůl se šlehačkou 250ml,chilli paprička 1/2 ks, olivový olej 100g, vlašské ořechy 250 g, sýr Pekorino.Na olivovém oleji osmahneme nasekané ořechy a feferonku. Zalijeme smetanou. Těstovinu uvaříme al-dente,smícháme s ořechy. Jednotlivé porce sypeme nastrouhaným sýrem.

unor-garda-9

Pak následovalo kuře Kung Pao: kuřecí prsa 750 g, 250 g arašídů, 8 lžic tmavé sójové omáčky, 5 lžic světlé sójové omáčky, 3 lžíce kukuřičného škrobu, sezamový olej 200 g, chilli paprička 2 ks, červená paprika 1 ks, rýžové víno(nebo sherry) 6 lžic, zelená cibulka 4 ks, 4 stroužky česneku, 2 lžičky cukru, siamský pepř, voda, černý ocet. Kuřecí maso nakrájíme na kostky. Ze dvou lžic tmavé omáčky , jedné lžíce světlé omáčky a lžičky škrobu připravíme marinádu,kterou smícháme s masem. Necháme, nejlépe přes noc, ale nejméně dvě hodiny odležet. Rozpálíme olej, ve kterém opečeme maso, to po upečení vyjmeme. Necháme na teple. Ve výpeku osmahneme, drobně nakrájený česnek, feferonku, drobně nakrájenou červenou papriku. Zalijeme omáčkou, kterou si připravíme ze zbytku sójových omáček, škrobu, octa, cukru, vody a pepře. Arašídy osmahneme na oleji a společně s nakrájenou cibulkou promícháme , necháme prohřát s masem. Nakonec přišla sladká tečka …

unor-garda-10

Jablkový koláč s ořechy „naruby“ :  5 ks vejce, podle váhy vajec cukr a polohrubou mouku, 550 g jablek, 150 g ořechů, 2 lžíce marmelády,skořicový cukr 1 ks, tuk a strouhanka na vysypání.Vejce šleháme s cukrem do pěny. Přisypáváme mouku. Jablka očistíme, nakrájíme na plátky. Ořechy posekáme. Pekáč vymažeme tukem, vysypeme strouhanou houskou. Na dno klademe plátky jablek, posypeme nasekanými ořechy. Marmeládu zředíme trochou vody a pokapeme jablka, posypeme skořicovým cukrem. Nalijeme těsto a v troubě při 170°pečeme 35 minut.

Přednášku o psaní největší internetové encyklopedie Wikipedia měl v lednu Vojtěch Veselý ze společnosti Wikimedia. Bylo velmi zajímavé. Počítáme, že na jaře seminář zopakujeme a doufáme, že zájemců z řad pražských seniorů přibude.

O vaření se Starou gardou kuchařů a cukrářů ČR je mezi pražskými seniory velký zájem. Tentokráte se vařilo z toho, co nám zbylo po Vánocích. Recepty:

Chudá rytířka s krémem  pro 4 osoby – stará vánočka 400 g, vejce 2 ks, polohrubá mouka 2 lžíce, hladká mouka 1 lžíce, špetka cukru, mléko 100 ml, strouhanka 200 g olej na smažení, 1 ks jablko, mletá skořice, cukr moučka na obalení.   Mléko na krém 200 ml, vanilkový pudink 1 lžíce, olej na smažení.Postup: Jablko nastrouháme oloupeme, zbavíme jádřince, nastrouháme nahrubo, ochutíme mletou skořicí,případně přisladíme a rozvaříme. Necháme vychladnout. Vánočku nakrájíme na plátky a ty ještě překrojíme napůl. Pomažeme trochu rozvařeným jablkem jednu půlku, druhou přiklopíme , přimáčkneme. Našlehané vejce smícháme se špetkou cukru,mlékem a moukou. Rozšleháme. Do tohoto těstíčka vložíme připravenou vánočku, obalíme a potom ještě obalíme ve strouhané housce.Osmažíme . Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru se skořicí. Podlijeme trochou vanilkového krému, který si uděláme tak, že v mléce zašleháme pudink a zavaříme. Dle chuti osladíme a můžeme přidat i rum.

Smažený řízek ve smetanové omáčce s cibulí – pro 4 osoby –  4 ks smažených řízků, 1 ks velká cibule, smetana na šlehání 300 ml, 50 g strouhaný sýr Postup: Smažené řízky dáme do pekáčku, poklademe kolečky cibule a zalijeme šlehačkou ve které jsme zamíchali strouhaný sýr. Nalijeme na řízky a necháme 15 minut v troubě zapéci.

Kakaový pudink s chia semínky- pro 2 osoby –    1 ks banán, lžíce kakaa, 150 ml smetany na vaření, 5 lžic chia semínek   – Postup: banán rozmačkáme, přidáme kakao, vymícháme s banánem, zalijeme smetanou, rozšleháme a vmícháme chia semínka. Nalijeme do formiček(hrníčků ) , necháme alespoň půl hodiny v chladu odstát.

Talk show Heleny Šulcové pro pražské seniory poprvé. Bývalá redaktora Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu a současná moderátorka streamového vysílání seznam.cz si jako prvního hosta pozvala komentátora Českého rozhlasu Plus, Radko Kubička.

Poslední prosincový program pro pražské seniory patřil také paní Nadě Motyčkové. Podvečer na téma Jihoafrická republika očima seniorů.

Na trénování paměti zábavnou formou s Naďou Motyčkovou přišli do budovy pražského KV Svazu důchodců ČR senioři na svátek Lucie.

Předvánoční vaření Staré gardy, kuchařů Jiřího Eichnera a Michala Makusiho a cukráře Josefa Švancera mělo u pražských seniorů úspěch. Linecké těsto a kapr s biskupskou omáčkou. Všichni pracovali a všichni také ochutnali.

I v prosinci proběhlo kvašení se Zuzkou Tomaščákovou. Workshop byl pro pražské seniory připravený na Mikuláše.

kvaseni-6-12

Panelová diskuse „Stárnoucí tým – dynamická firma!“ – AGE MANAGEMENT V DOBĚ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY.“ 11. 5. 2016 v Informačním centru OSN v Praze

Panelová diskuse  Demografické změny: Jsou naše zdravotní a sociální služby připraveny?“
25. listopadu 2015  v Informačním centru OSN v Praze

Panelová diskuse Stárnutí populace: Senioři, média a veřejné mínění
10. března 2015 v budově Českého rozhlasu

Panelová diskuse Stárnutí populace: jak zaměstnat 55+?
11. listopadu 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Panelová diskuse Stárnutí populace: ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?
13. května 2014 v Evropském domě

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ