,
Aktualita publikována: Čt. 23. Květen 2019

Vážení účastníci vycházky, která byla 7. května, ale i ostatní příznivci aktivního stárnutí – reportáž o C.A.S. můžete vidět v pořadu Víkend televize Nova v úterý 28. května ve 21.40 hodin. Jsme hned první reportáží magazínu.

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 4.6.2019 – komentovaná prohlídka „Anežský klášter a okolí“

Prohlédneme si nejenom interiéry: 2 rajské dvory, křížovou chodbu, 5 kostelů, refektář a kapitulní síň, ale i 3 klášterní zahrady se sochařskou výzdobou a 2 studnami, pekárnou a mnoha objekty z doby románské, gotické, barokní a postmoderní. Závěr vycházky bude v kavárně U sv. Anežky.

Sraz v 11 hod na stanici „Nemocnice Na Františku“, autobus 207. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

 

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 7.5.2019 – komentovaná prohlídka „Proměny Holešovic“

Zaměříme se na holešovickou tržnici, řadu revitalizovaných továren jako ateliér J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrika s divadlem, kulturní dům Vnitroblok s pyramidou, DOX se vzducholodí, “ holešovickou kobylu“ s největším palácem z doby komunismu, bývalé vodní stavby a revitalizace pivovaru a přístavu. Závěr bude v kavárně Croswey oproti nejnovějšímu paláci Empiria u stanice metra Holešovice

Sraz v 11 hod v podchodu metra Vltavská. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč 

Fotogalerie

Červnová vycházka – „Klášter sv. Anežky České „

Anežský klášter je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších gotických staveb Prahy. Jeho zakladatelka, sv. Anežka (patrně 1211-1282, svatořečená 1989), přemyslovská princezna, dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské byla mimořádnou osobností významem přesahující zemské hranice. Zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století, zanedlouho poté do něj sama vstoupila a stanula v jeho čele.

S průvodcem Ing. Stěničkou jsme prošli zahradami kláštera, sochařskou zahradou s díly Františka Bílka, Jaroslava Róny,  prohlédli si pozůstatky kláštera menších bratří, presbytář kostela sv. Františka, navštívili místo, kde bývala Anežčina soukromá oratoř, refektář a pracovna sester, u jižní stěny kaple Panny Marie jsme se zastavili u stěžejního místa Anežčiny úcty – jejího původního hrobu, prošli se pod ložnicí řeholnic, prohlédli si místo, kde bývala černá kuchyně. Prohlídku jsme zakončili u modelu kláštera a jako perličku nám na rozloučenou náš průvodce ukázal nejmenší pražský dům, který se nachází v těsném sousedství kláštera v Anežské ulici č.4. 

C.A.S. byla v magazínovém programu Víkend TV Nova 28. 5. 2019

Jsme moc rádi, že televize Nova připravila reportáž o aktivitách C.A.S. pro seniory. Snažíme se aktivizovat seniory a také je získat pro dobrovolnictví, proto každá propagace naší snahy je pro nás důležitá. Děkujeme!

Video zde: https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/epizoda/34525-vikend-28-5-2019

Květnová vycházka

V úterý 7. května jsme se vydali na komentovanou prohlídku nazvanou „Proměny Holešovic“. Prošli jsme Argentinskou ulicí kolem holešovické tržnice a domu s fasádou s kresbami Mikoláše Alše, prohlédli si řadu červenožlutých domů ve stylu rondo kubismu architekta Rudolfa Hraběte a porovnali je s moderní holešovickou výstavbou reprezentovanou především kancelářskou budovou ART skupiny architektů CPC. Zastavili jsme se před nejkrásnější pražskou továrnou postavenou ve stylu viktoriánské industriální architektury  „první českou továrnou na vodoměry“ – nyní ateliérem J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrikou s divadlem,  budovou DOX se vzducholodí, obdivovali úspěšně revitalizovanou budovu prvního pražského měšťanského pivovaru v ulici Komunardů. Na naší vycházce nás tentokrát provázel i štáb TV Nova. Takže, přátelé, veselí senioři, budeme v televizi :o)) 

Dubnová vycházka

Dubnová vycházka patřila jedné z nejkrásnějších pražských čtvrtí – Ořechovce v Praze 6. Prohlédli jsme si tzv. „anglické“ ulice připomínající styl malých anglických městeček, prošli jsme okolo artdecových vil slavných architektů A. Dryáka, P. Janáka, poznali jsme domy, kde bydleli známé osobnosti jako malíři  E. Filla, V. Špála či sochař B.Kafka, autor známé sochy J.Žižky na Vítkově. Podrobněji jsme si prohlédli Společenský dům s restaurací a kinem, i původně Výzkumný ústav cukrovarnický od Josefa Záruby-Pfeffermanna, dnes Akademie věd. Prohlídku jsme zakončili v tzv. ulici prezidentů,  Gottwald, Zápotocký a rozloučili se před vilou, kde žil Václav Havel.

Březnová vycházka

Zavedla nás do 7. pražského obvodu – na Letnou. Sešli jsme se před budovou Národního technického muzea architekta Babušky, prohlédli si zajímavé domy z 1. poloviny 20. století, průvodce Ing. Stěnička nám pověděl řadu zajímavostí o jejich historii. Poznávací vycházku  jsme zakončili výstupem na neorenesanční vodárenskou věž. Tam jsme si prohlédli unikátní výstavu modelů několika desítek rozhleden z celé České republiky a na závěr jsme se potěšili výhledem na pražské střechy z ochozu věže.

Příběhy aktivního seniorství

Aktivní přístup k životu příliš neodpovídá běžným představám o seniorech. Existují však senioři, jejichž energie, činorodost a radost ze života mohou být inspirativní. Každý z trojice, která přišla 11.4. 2018 na diskusi „Příběhy aktivního seniorství“  má jiný příběh, ale jedno je spojuje – nemají vůbec čas.

Paní Daniela Radková z AkSen (Aktivní senior, z.s.) po ztrátě blízkého člověka sama prošla těžkou nemocí. Po léčbě odstřihla celý svůj předchozí život a vydala se novým směrem.  Studium na několika univerzitách třetího věku ji přivedlo k mnoha aktivitám a spojilo s mnoha spolky kamarádů.  Dnes působí v několika organizacích jako ONKO-ISIS Opava, SenSen, Konto bariéry, AkSen, byla nominována na Seniora roku, leze na komíny a najít volné místo v jejím kalendáři je téměř nemožné. A kde bere energii? Čerpá ji z makrobiotické stravy a na akcích, do kterých se znovu a znovu nadšeně pouští. 

Jiří Eichner je zasloužilý mistr kulinářského řemesla. Práce kuchaře mu zaplnila většinu času jeho života, po odchodu do důchodu mu ale chyběli kolegové, a tak založil senior klub Stará garda a společně s dalšími bývalými kuchaři a cukráři začali dělat to, na co neměli za aktivního života čas, protože  byli pořád v práci. Jezdí po vlastech českých, navštěvují hrady a zámky, chodí do muzeí atd. Zároveň je ale stále baví vaření – pravidelně proto vaří např. na Gastrohradci a mnoha podobných gastronomických akcích.  Čerpají ze starých kuchařek, používají suroviny a recepty, ze kterých vařili během své praxe, a mají stále úspěch. Rádi předávají své zkušenosti mladším a nezapomínají ani na své bývalé kolegy, kteří by snad v důchodu mohli trpět samotou a smutkem.  Posláním Staré gardy je dostat kuchaře zpátky do života.

Lenka Komendová ze Života 90 se po většinu života věnovala kultuře, zpívala, hrála na akordeon a profesně se věnovala inventarizaci výtvarných děl v institucích jako Národní památkový ústav či Národní galerie.  Odešla do předčasného důchodu, aby se 10 let starala o nemocného otce. K výtvarnému umění se ale vrátila. Inspirována radou malíře „vezměte štětec a malujte“ namalovala svůj první obraz a dokázala to. Od té doby tvrdí, že člověk nikdy neví, jakou vlohu v sobě má, a pokud se mu nějaká činnost líbí, měl by ji zkusit. Životní přelom pro ni znamenalo setkání  s aktivitami Života 90. Kromě kolektivu báječných lidí paní Komendovou činí šťastnou kurzy arteterapie, malování,  angličtiny a zpěvu.  Nechyběla ji nikdy ani obdivuhodná smělost pouštět se do nových věcí. Vždyť také jednoho dne bez valné znalosti angličtiny odjela pracovat do Anglie a později na Mallorku jako au-pair babička. Všechny tak vyzývá, aby neseděli doma a přišli do Života 90 – jí toto rozhodnutí změnilo život.

 Tři konkrétní příběhy aktivního seniorství ukazují, že období seniorského věku, pokud zdraví dovolí, vůbec nemusí být smutné a beznadějné, že si člověk může splnit spoustu snů, přání a aktivit, na které neměl v produktivním věku čas.  Jak poznamenala moderátorka diskuse paní Eliška Klepalová ze spolku Centrum aktivního stárnutí, někteří senioři bohužel dost často sedí doma a nadávají, že jsou sami a  nikdo je nechce – prožívají docela hezký úsek života celkem nešťastně. Co ale dělat, když celý život pracujeme v plném nasazení a pak přijde důchod a máme pocit vzduchoprázdna?  Odpovědi účastníků diskuse „Příběhy aktivního seniorství“ jsou inspirativní – pokud můžete,  jděte např. do Centra aktivního stárnutí nebo jiného spolku, který pomáhá seniorům vyplnit volný čas, a nebo se dejte dohromady s jinými seniory a založte si svůj spolek. Pasivita totiž nesouvisí s věkem, lidé jsou líní od nátury. Existuje také řada dobrovolnických programů, které umožňují volný čas a zkušenosti využít pro někoho jiného, např. načítání knih pro nevidomé, pomoc hendikepovaným, …………. i s tím Vám může pomoci Centrum aktivního stárnutí !

Všem děkujeme!

Květnové vaření s kuchaři Staré gardy AKC ČR na téma – bylinky:

 

Květnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou:

Dubnové vaření s kuchaři Staré gardy AKC ČR bylo zabijačkové. Tady několik receptů:

Jelítka s jablky 4 porce – krvavá jelítka 500 g, jablka 600 g, sádlo 120g.  Studená jelítka nakrájíme na větší kolečka a opečeme na sádle. Jablka očistíme, vykrojíme jádřinec a nakrájíme na kostičky. Potom opečeme na výpeku. Nakonec přidáme opečená jelítka.

Šusprejt  5 porcí – brambory 2000g, škvarky 300 g, cibule 150 g,sádlo 100 g sůl, mletý pepř, česnek, majoránka. Uvaříme brambory ve slupce ,vařené oloupeme a nakrájíme na kostky. Cibuli osmažíme do světle hněda, přidáme škvarky( velké překrájíme). Opečeme. Smícháme s brambory, osolíme okořeníme a dáme do trouby zapéci do zlatova.

Venkovský zabijačkový guláš 5 porcí – uzená kýta 700 g, vepřová plec, 700 g, sádlo 150 g, cibule 600 g, mletá paprika sladká 60g, feferonka čerstvá, ( kdo nechce ,nemusí ), česnek, sůl, brambory 1500 g, hladká mouka 50 g , křen 140 g. Rozpálíme sádlo, (50 g necháme na jíšku), přidáme drobně nakrájenou cibuli, osmahneme  do zlatova. Vložíme na kostky nakrájené uzené maso a na kostky nakrájenou vepřovou plec. Osmahneme, vmícháme mletou papriku, zalijeme vývarem. Základ ochutíme česnekem, osolíme, případně přidáme feferonku. Dusíme. V polovině dušení přidáme na kostky nakrájené , očistěné brambory. Podusíme a zahustíme tmavou jíškou připravenou ze sádla a hladké mouky (můžeme použít i hotovou jíšku-nemusí se dlouho vařit) Nakonec vmícháme očistěný, nastrouhaný křen.

Právní poradna – Spotřebitelské právo aneb jak se vyznat ve smlouvách?

 

Dubnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou.

 

Stará garda kuchařů s pány Eichnerem a Makusim připravovali velikonoční pochoutky.

Vinné krokety z vepřového masa se sýrem: 600 g mletého bůčku, 120 g strouhaného sýra, 110 g smetany 33%, 220 ml bílé víno, 50 g hladké mouky, 130 g strouhané housky, vejce, strouhanka na obalování, olej na smažení, sůl, muškátový květ nebo oříšek, mletý pepř. Mleté maso našleháme se smetanou, bílým vínem, přidáme mouku, strouhanku dle potřeby. Ochutíme kořením a solí. Necháme v chladničce odležet 1 hodinu. Potom tvarujeme válečky(krokety, které obalíme v našlehaných vejcích a strouhané housce. Nebo našleháme bílky, přidáme zakysanou smetanu a v tomto těstíčku a strouhance obalujeme. Osmažíme a podáváme s bramborovou kaší.

Velikonoční koktejl: Zbytky z pečeného jehněčího i jiného masa 750 g, 250 ml bílé víno, 250 g kečupu, 150 ml šlehačky, 3 ks vařené vejce. Na dochucení sůl, špetka cukru, citronová šťáva, vorčestr. Maso nakrájíme na kostičky nebo na nudličky. Kečup smícháme s bílým vínem, šlehačkou. Tuto směs nalijeme na maso. Ochutíme . Promícháme a necháme půl hodiny odležet. Nakonec vmícháme na kostičky nakrájená vejce natvrdo.

Smažené boží milosti: 250 g hladké mouky, sůl ½ lžičky, 3 žloutky, 2 lžíce rumu, citronová kůra ½ lžičky, 1 vrchovatá lžíce moučkového cukru,4 velké lžíce zakysané smetany. Olej na smažení a moučkový cukr na obalování+ vanilínový cukr, hladká mouka na posypávání.  Všechny suroviny smícháme a vypracujeme těsto. Podle potřeby můžeme přidávat smetanu nebo mouku. Záleží na kvalitě mouky. Vypracované těsto vyválíme , vykrajujeme tvary a smažíme. Smažené obalujeme v moučkovém cukru smíchaným s vanilínovým cukrem.

Březnové trénování paměti s Naďou Motyčkovou.

V březnu si do své talk show Helena Šulcová pozvala německého novináře Hans-Jörg Schmidta, dlouholetého korespondenta prestižních německých novin Die Welt a Sächsische Zeitung v Praze. Účastníci si s ním povídali o jeho zkušenostech s prezidentem Václavem Havlem, premiérem Milošem Zemanem, ale také o migrantech v Německu a o EU.

Únorová talk show Heleny Šulcové s otcem Petrem Kolářem, jezuitským knězem, mediálním odborníkem a vášnivým horolezcem pražské seniory zaujala. Diskuse přinesla řadu nových informací i pobavení.

Masopust na Veselém Kopci na Hlinsku s Janem Štorkem. 9. února přijel pan Štorek seznámit pražské seniory s tradicí, která je zapsána v nehmotném dědictví UNESCO. Zajímavé odpoledne.

I v únoru se pražští senioři v kuchyni s kuchaři Staré gardy, pány Eichnerem a Makusim, nenudili. Malý předkrm, pikantní těstoviny s ořechy: domácí těstovina 500g, smetana napůl se šlehačkou 250ml,chilli paprička 1/2 ks, olivový olej 100g, vlašské ořechy 250 g, sýr Pekorino.Na olivovém oleji osmahneme nasekané ořechy a feferonku. Zalijeme smetanou. Těstovinu uvaříme al-dente,smícháme s ořechy. Jednotlivé porce sypeme nastrouhaným sýrem.

unor-garda-9

Pak následovalo kuře Kung Pao: kuřecí prsa 750 g, 250 g arašídů, 8 lžic tmavé sójové omáčky, 5 lžic světlé sójové omáčky, 3 lžíce kukuřičného škrobu, sezamový olej 200 g, chilli paprička 2 ks, červená paprika 1 ks, rýžové víno(nebo sherry) 6 lžic, zelená cibulka 4 ks, 4 stroužky česneku, 2 lžičky cukru, siamský pepř, voda, černý ocet. Kuřecí maso nakrájíme na kostky. Ze dvou lžic tmavé omáčky , jedné lžíce světlé omáčky a lžičky škrobu připravíme marinádu,kterou smícháme s masem. Necháme, nejlépe přes noc, ale nejméně dvě hodiny odležet. Rozpálíme olej, ve kterém opečeme maso, to po upečení vyjmeme. Necháme na teple. Ve výpeku osmahneme, drobně nakrájený česnek, feferonku, drobně nakrájenou červenou papriku. Zalijeme omáčkou, kterou si připravíme ze zbytku sójových omáček, škrobu, octa, cukru, vody a pepře. Arašídy osmahneme na oleji a společně s nakrájenou cibulkou promícháme , necháme prohřát s masem. Nakonec přišla sladká tečka …

unor-garda-10

Jablkový koláč s ořechy „naruby“ :  5 ks vejce, podle váhy vajec cukr a polohrubou mouku, 550 g jablek, 150 g ořechů, 2 lžíce marmelády,skořicový cukr 1 ks, tuk a strouhanka na vysypání.Vejce šleháme s cukrem do pěny. Přisypáváme mouku. Jablka očistíme, nakrájíme na plátky. Ořechy posekáme. Pekáč vymažeme tukem, vysypeme strouhanou houskou. Na dno klademe plátky jablek, posypeme nasekanými ořechy. Marmeládu zředíme trochou vody a pokapeme jablka, posypeme skořicovým cukrem. Nalijeme těsto a v troubě při 170°pečeme 35 minut.

Přednášku o psaní největší internetové encyklopedie Wikipedia měl v lednu Vojtěch Veselý ze společnosti Wikimedia. Bylo velmi zajímavé. Počítáme, že na jaře seminář zopakujeme a doufáme, že zájemců z řad pražských seniorů přibude.

O vaření se Starou gardou kuchařů a cukrářů ČR je mezi pražskými seniory velký zájem. Tentokráte se vařilo z toho, co nám zbylo po Vánocích. Recepty:

Chudá rytířka s krémem  pro 4 osoby – stará vánočka 400 g, vejce 2 ks, polohrubá mouka 2 lžíce, hladká mouka 1 lžíce, špetka cukru, mléko 100 ml, strouhanka 200 g olej na smažení, 1 ks jablko, mletá skořice, cukr moučka na obalení.   Mléko na krém 200 ml, vanilkový pudink 1 lžíce, olej na smažení.Postup: Jablko nastrouháme oloupeme, zbavíme jádřince, nastrouháme nahrubo, ochutíme mletou skořicí,případně přisladíme a rozvaříme. Necháme vychladnout. Vánočku nakrájíme na plátky a ty ještě překrojíme napůl. Pomažeme trochu rozvařeným jablkem jednu půlku, druhou přiklopíme , přimáčkneme. Našlehané vejce smícháme se špetkou cukru,mlékem a moukou. Rozšleháme. Do tohoto těstíčka vložíme připravenou vánočku, obalíme a potom ještě obalíme ve strouhané housce.Osmažíme . Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru se skořicí. Podlijeme trochou vanilkového krému, který si uděláme tak, že v mléce zašleháme pudink a zavaříme. Dle chuti osladíme a můžeme přidat i rum.

Smažený řízek ve smetanové omáčce s cibulí – pro 4 osoby –  4 ks smažených řízků, 1 ks velká cibule, smetana na šlehání 300 ml, 50 g strouhaný sýr Postup: Smažené řízky dáme do pekáčku, poklademe kolečky cibule a zalijeme šlehačkou ve které jsme zamíchali strouhaný sýr. Nalijeme na řízky a necháme 15 minut v troubě zapéci.

Kakaový pudink s chia semínky- pro 2 osoby –    1 ks banán, lžíce kakaa, 150 ml smetany na vaření, 5 lžic chia semínek   – Postup: banán rozmačkáme, přidáme kakao, vymícháme s banánem, zalijeme smetanou, rozšleháme a vmícháme chia semínka. Nalijeme do formiček(hrníčků ) , necháme alespoň půl hodiny v chladu odstát.

Talk show Heleny Šulcové pro pražské seniory poprvé. Bývalá redaktora Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu a současná moderátorka streamového vysílání seznam.cz si jako prvního hosta pozvala komentátora Českého rozhlasu Plus, Radko Kubička.

Poslední prosincový program pro pražské seniory patřil také paní Nadě Motyčkové. Podvečer na téma Jihoafrická republika očima seniorů.

Na trénování paměti zábavnou formou s Naďou Motyčkovou přišli do budovy pražského KV Svazu důchodců ČR senioři na svátek Lucie.

Předvánoční vaření Staré gardy, kuchařů Jiřího Eichnera a Michala Makusiho a cukráře Josefa Švancera mělo u pražských seniorů úspěch. Linecké těsto a kapr s biskupskou omáčkou. Všichni pracovali a všichni také ochutnali.

I v prosinci proběhlo kvašení se Zuzkou Tomaščákovou. Workshop byl pro pražské seniory připravený na Mikuláše.

kvaseni-6-12

Panelová diskuse „Stárnoucí tým – dynamická firma!“ – AGE MANAGEMENT V DOBĚ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY.“ 11. 5. 2016 v Informačním centru OSN v Praze

Panelová diskuse  Demografické změny: Jsou naše zdravotní a sociální služby připraveny?“
25. listopadu 2015  v Informačním centru OSN v Praze

Panelová diskuse Stárnutí populace: Senioři, média a veřejné mínění
10. března 2015 v budově Českého rozhlasu

Panelová diskuse Stárnutí populace: jak zaměstnat 55+?
11. listopadu 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Panelová diskuse Stárnutí populace: ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?
13. května 2014 v Evropském domě

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ