,
Aktualita publikována: St. 20. Červen 2018

Nový ročník konference projektu (ne)stárneme! se bude konat ve dnech 27 – 28. března 2019. 

Téma konference:

Stárnutí populace a klesající počet lidí v „produktivním věku“ představují vážný problém pro naše zdravotní a sociální systémy. Nové technologie mohou přispět k prodloužení nezávislého života starších lidí a doby, po kterou zůstávají aktivní a soběstační. Technologická řešení, jako je vzdálené sledování pacientů, mohou pomoci vyhnout se pobytu v nemocnici nebo ho alespoň zkrátit. Robotické stroje mohou zvýšit kvalitu práce pečovatelů a dokonce lidskou sílu v některých činnostech nahradit. Technologie může posloužit také jako nástroj vedoucí k prodloužení pracovního života, tím že zastane nebo usnadní fyzicky náročnou práci. Informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál pro posílení společenského zapojení starších lidí prostřednictvím videokonferencí a sociálních médií. Technologický pokrok přichází ale také s temnou stránkou a starší lidé patří v tomto směru k nejzranitelnějším obětem např. phishingu, internetových podvodů nebo hoaxů. Horší technologické dovednosti starších pracovníků zvyšuje riziko propuštění a dlouhodobé nezaměstnanosti. V blízké budoucnosti se starší lidé budou muset více a více spoléhat na své technologické dovednosti, aby se mohli vyrovnat se svými pracovními nebo každodenními činnostmi, nebo v komunikaci se svými příbuznými, úřady a různé poskytovatele služeb.

Celý článek »

Aktualita publikována: Pá. 27. Duben 2018

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

17. května – Vyšehrad

Po vodorovném průchodu třemi branami začneme neobvyklými vyhlídkami na Karlov a Nusle z bašty sv.Martina.
Při výhledu na jih navštívíme staré proboštství s nově otevřeným podzemím, než vstoupíme do hradu prvního českého krále, podíváme se na Hradčany, po krátké procházce hřbitovem a interiérem kostela sv. Petra a Pavla si při pohledu na celou Prahu objasníme astrologické, teologické a obchodní koncepty Karla .IV. Na závěr si je stvrdíme u nejnovějšího modelu Prahy v sále Gorlice.

Sraz ve 14. 00 ve stanici metra Vyšehrad, ve směru z centra.
Nemusíte se nikam hlásit, pouze přijďte včas !!

Aktualita publikována: Po. 05. Červen 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

 

Čtvrtek 8. 6. – 14.00 – 16.00 – Senior a jeho práva při léčbě, hospitalizaci, zastoupení při jednání. Ochrana osobnosti (jméno, podoba a soukromí, duševní a tělesná integrita, nakládání s částmi lidského těla a ochrana těla po smrti), Narušení schopnosti právně jednat (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení člena domácnosti, omezení svéprávnosti), Zdravotnické právo (lidské tělo, vztah lékař a pacient, informovaný souhlas, převzetí člověka do zdrav. zařízení bez jeho souhlasu, právo na důvěrníka, odpovědnost za lékařský zákrok a náhrada újmy). Přednáší Klára Adámková, absolventka Právnické fakulty UK, místnost ve 3. patře, přihlášky k účasti na emailu: lovi@post.cz

Úterý 13. 6. – 10.00 – trénování pamětiNaďou Motyčkovou, místnost ve 3. patře

Středa 14. 6. – 15.00 Halušky a pirohy – vaření se Starou gardou kuchařů AKC ČR pány Eichnerem a Makusim, kuchyně v přízemí, přihláška k účasti na emailu: jeichner@seznam.cz

 

Tisková zpráva: Sociální systémy nejsou připraveny na stárnoucí
Publikováno v St. 25. Listopad 2015 v rubrice Média

mediaVe středu 25. listopadu, se v Informačním centru OSN v Praze uskutečnila čtvrtá diskuze společného projektu  Centra aktivního stárnutí a společnosti KEYNOTE (ne)stárneme!, na téma „Demografické změny: jsou naše zdravotnické a sociální služby připraveny?“. 

Diskuze se účastnila řada vynikajících profesionálů z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb i státní správy.

Do diskuze se zapojili ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Josef Vymazal, geriatr Zdeněk Kalvach, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký a Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů. Diskusi moderovala redaktorka České televize Zuzana Tvarůžková.

Hosté diskuze ze série (ne)stárneme! se shodli, že systémy zkrátka připraveny nejsou. „Naše populace stárne, ale naše budoucí lékaře vzděláváme pro minulé století,“ mínila Holmerová. „Sociální systémy zkrátka připraveny nejsou,“ konstatoval Vymazal. Stanislav Vachek se pak ve svém příspěvku pustil do analýzy státních příspěvků na péči a jejích nedostatků. Diskutující se shodli, že chybí provázanost nejen systému jako takového, ale i jeho jednotlivých kroků. Tato neprovázanost vede k plýtvání peněžními i dalšími zdroji.

V druhé části diskuze se hosté zamysleli nad domácím ošetřováním jako alternativou k ústavní péči. „Obce a rodiny by měly za určité konstelace být aktivnější v péči o stárnoucí,“ navrhlKalvach. Zároveň ale přiznal, že péče v rodinách naneštěstí není dostatečně podporována. „Kvalita života lidí, o které je třeba se postarat, je důležitá. Neméně důležitá je ale i kvalita života těch, kteří se o ně starají,“ připomněl Horecký a dále rozvedl, spolu s několika posluchači z publika, diskuzi o podpoře, kterou by stát mohl a měl poskytovat rodinám pečujícím o stárnoucí.

Diskuze byla čtvrtou ze série (ne)stárneme!, společného projektu Centra aktivního stárnutí a jeho partnera společnosti KEYNOTE.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ