,
Aktualita publikována: Po. 15. Říjen 2018

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…
Úterý 16. 10. 2018 – komentovaná procházka Karlovem
Na Karlov půjdeme stejnojmennou ulicí okolo hospody u Kalicha a Dvořákovy Ameriky. Na vlastním Karlově se zaměříme, kromě známého kostela Karla Velikého a Panny Marie opředeného pověstmi, na místo působiště Alberta Einsteina. Projdeme kolem Hlávkovy porodnice a slavné Jedové chýše a necháme se okouzlit pohledy na nově otevřenou zahradu Ztracenka a na poslední pražský Bastion, a odtud nejen na celý Vyšehrad, ale i prakticky na celou Prahu.
Sraz na stanici metra I.P.Pavlova za turnikety u lvů v 10.00 hodin. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

Aktualita publikována: So. 22. Září 2018

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…
Úterý 25. 9. 2018 – komentovaná prohlídka Vyšehradu
Pohodlně projdeme třemi branami Vyšehradu ze strany od metra. Pozornost zamíříme na dva netypické pohledy na Prahu: z rozsáhlé bašty sv. Martina na Karlov a Nusle, jižní pohled bude z nejvyššího bodu Vyšehradu nad Libušinou lázní. Objasníme si staré a nové probošství, staré a nové děkanství a staré a nové opatství. Projdeme staroslavným hřbitovem a nahlédneme do baziliky sv. Petra a Pavla. Navštívíme dva parky spojené s teologickou historií, tj. probošta Karlacha s rozlámanými sloupy ďáblovými a děkana Štulce s nejstarší sochou sv. Václava na koni, přemístěnou sem z Václavského náměstí. Nad nejnověji objevenými zbytky kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie si ujasníme hlavní polohy kostelů Nového Města, založených Karlem IV. na astrologickém principu. Na závěr si vše zopakujeme při audiovizuálním programu nad modelem celé Prahy v barokní bráně s katakombami.
Sraz na stanici metra Vyšehrad v 10.00 hodin. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

Aktualita publikována: St. 20. Červen 2018

Nový ročník konference projektu (ne)stárneme! se bude konat ve dnech 27 – 28. března 2019. 

Téma konference:

Stárnutí populace a klesající počet lidí v „produktivním věku“ představují vážný problém pro naše zdravotní a sociální systémy. Nové technologie mohou přispět k prodloužení nezávislého života starších lidí a doby, po kterou zůstávají aktivní a soběstační. Technologická řešení, jako je vzdálené sledování pacientů, mohou pomoci vyhnout se pobytu v nemocnici nebo ho alespoň zkrátit. Robotické stroje mohou zvýšit kvalitu práce pečovatelů a dokonce lidskou sílu v některých činnostech nahradit. Technologie může posloužit také jako nástroj vedoucí k prodloužení pracovního života, tím že zastane nebo usnadní fyzicky náročnou práci. Informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál pro posílení společenského zapojení starších lidí prostřednictvím videokonferencí a sociálních médií. Technologický pokrok přichází ale také s temnou stránkou a starší lidé patří v tomto směru k nejzranitelnějším obětem např. phishingu, internetových podvodů nebo hoaxů. Horší technologické dovednosti starších pracovníků zvyšuje riziko propuštění a dlouhodobé nezaměstnanosti. V blízké budoucnosti se starší lidé budou muset více a více spoléhat na své technologické dovednosti, aby se mohli vyrovnat se svými pracovními nebo každodenními činnostmi, nebo v komunikaci se svými příbuznými, úřady a různé poskytovatele služeb.

Celý článek »

Tisková zpráva: Sociální systémy nejsou připraveny na stárnoucí
Publikováno v St. 25. Listopad 2015 v rubrice Média

mediaVe středu 25. listopadu, se v Informačním centru OSN v Praze uskutečnila čtvrtá diskuze společného projektu  Centra aktivního stárnutí a společnosti KEYNOTE (ne)stárneme!, na téma „Demografické změny: jsou naše zdravotnické a sociální služby připraveny?“. 

Diskuze se účastnila řada vynikajících profesionálů z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb i státní správy.

Do diskuze se zapojili ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Josef Vymazal, geriatr Zdeněk Kalvach, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký a Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů. Diskusi moderovala redaktorka České televize Zuzana Tvarůžková.

Hosté diskuze ze série (ne)stárneme! se shodli, že systémy zkrátka připraveny nejsou. „Naše populace stárne, ale naše budoucí lékaře vzděláváme pro minulé století,“ mínila Holmerová. „Sociální systémy zkrátka připraveny nejsou,“ konstatoval Vymazal. Stanislav Vachek se pak ve svém příspěvku pustil do analýzy státních příspěvků na péči a jejích nedostatků. Diskutující se shodli, že chybí provázanost nejen systému jako takového, ale i jeho jednotlivých kroků. Tato neprovázanost vede k plýtvání peněžními i dalšími zdroji.

V druhé části diskuze se hosté zamysleli nad domácím ošetřováním jako alternativou k ústavní péči. „Obce a rodiny by měly za určité konstelace být aktivnější v péči o stárnoucí,“ navrhlKalvach. Zároveň ale přiznal, že péče v rodinách naneštěstí není dostatečně podporována. „Kvalita života lidí, o které je třeba se postarat, je důležitá. Neméně důležitá je ale i kvalita života těch, kteří se o ně starají,“ připomněl Horecký a dále rozvedl, spolu s několika posluchači z publika, diskuzi o podpoře, kterou by stát mohl a měl poskytovat rodinám pečujícím o stárnoucí.

Diskuze byla čtvrtou ze série (ne)stárneme!, společného projektu Centra aktivního stárnutí a jeho partnera společnosti KEYNOTE.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ