,
Aktualita publikována: Po. 05. Červen 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

 

Čtvrtek 8. 6. – 14.00 – 16.00 – Senior a jeho práva při léčbě, hospitalizaci, zastoupení při jednání. Ochrana osobnosti (jméno, podoba a soukromí, duševní a tělesná integrita, nakládání s částmi lidského těla a ochrana těla po smrti), Narušení schopnosti právně jednat (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení člena domácnosti, omezení svéprávnosti), Zdravotnické právo (lidské tělo, vztah lékař a pacient, informovaný souhlas, převzetí člověka do zdrav. zařízení bez jeho souhlasu, právo na důvěrníka, odpovědnost za lékařský zákrok a náhrada újmy). Přednáší Klára Adámková, absolventka Právnické fakulty UK, místnost ve 3. patře, přihlášky k účasti na emailu: lovi@post.cz

Úterý 13. 6. – 10.00 – trénování pamětiNaďou Motyčkovou, místnost ve 3. patře

Středa 14. 6. – 15.00 Halušky a pirohy – vaření se Starou gardou kuchařů AKC ČR pány Eichnerem a Makusim, kuchyně v přízemí, přihláška k účasti na emailu: jeichner@seznam.cz

 

Aktualita publikována: Pá. 28. Duben 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

 Úterý 9. 5. – 10.00 – trénování pamětiNaďou Motyčkovou, místnost ve 3. patře

Středa 24. 5. – 15.00 – Bylinky – vaření se Starou gardou kuchařů, pány Eichnerem a Makusim, kuchyně v přízemí, přihlášky na mail: jeichner@seznam.cz

Pondělí 29. 5. – 14.00 – 16.00 – Sousedská práva, hranice domácí svobody – Kam až sahá svoboda souseda? V kolik hodin musí vypnout hlasitou hudbu nájemníci v domě a kdy musí skončit koncert na volném prostranství? Jak jednat s problémovými sousedy a na koho se obracet o pomoc? Kdo může být obětí domácího násilí? Násilí nemusí být jen fyzické. Jakými právními prostředky se může oběť násilí bránit? Lektorka Sára Handlová, místnost ve 3. patře, přihlášky na mail: lovi@post.cz

Aktualita publikována: Čt. 23. Březen 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

Čtvrtek 13. 4. – 13. 00 – 15.00 – Spotřebitelské právo aneb jak se vyznat ve smlouvách? Seminář s Viktorem Hatinou, kter účastníkům zodpoví otázky: Co je to smlouva a jak ji lze uzavřít? Jaká pravidla platí při uzavírání smluv a na co můžeme narazit? Kdo je druhou stranou smlouvy? Jak zajistit, zda může druhá strana splnit to, k čemu se zavázala? Jak se bránit před nekalými obchodními praktikami? Co dělat, když si podpis pod smlouvu rozmyslíme? Jak se vyznat v obchodních podmínkách a na co se v nich dá narazit? Přihlášky na seminář na mail: lovi@post.cz, uskuteční se v místnosti ve 3. patře

Středa 26. 4. – 15.00 Zabijačka (zajímavé recepty i praktická ukázka a ochutnávka) – připravují kuchaři Staré gardy Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pánové Eichner a Makusi – v kuchyni u kavárny v přízemí – přihlášení k účasti na mail: jeichner@seznam.cz

Tisková zpráva: Sociální systémy nejsou připraveny na stárnoucí
Publikováno v St. 25. Listopad 2015 v rubrice Média

mediaVe středu 25. listopadu, se v Informačním centru OSN v Praze uskutečnila čtvrtá diskuze společného projektu  Centra aktivního stárnutí a společnosti KEYNOTE (ne)stárneme!, na téma „Demografické změny: jsou naše zdravotnické a sociální služby připraveny?“. 

Diskuze se účastnila řada vynikajících profesionálů z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb i státní správy.

Do diskuze se zapojili ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Josef Vymazal, geriatr Zdeněk Kalvach, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký a Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů. Diskusi moderovala redaktorka České televize Zuzana Tvarůžková.

Hosté diskuze ze série (ne)stárneme! se shodli, že systémy zkrátka připraveny nejsou. „Naše populace stárne, ale naše budoucí lékaře vzděláváme pro minulé století,“ mínila Holmerová. „Sociální systémy zkrátka připraveny nejsou,“ konstatoval Vymazal. Stanislav Vachek se pak ve svém příspěvku pustil do analýzy státních příspěvků na péči a jejích nedostatků. Diskutující se shodli, že chybí provázanost nejen systému jako takového, ale i jeho jednotlivých kroků. Tato neprovázanost vede k plýtvání peněžními i dalšími zdroji.

V druhé části diskuze se hosté zamysleli nad domácím ošetřováním jako alternativou k ústavní péči. „Obce a rodiny by měly za určité konstelace být aktivnější v péči o stárnoucí,“ navrhlKalvach. Zároveň ale přiznal, že péče v rodinách naneštěstí není dostatečně podporována. „Kvalita života lidí, o které je třeba se postarat, je důležitá. Neméně důležitá je ale i kvalita života těch, kteří se o ně starají,“ připomněl Horecký a dále rozvedl, spolu s několika posluchači z publika, diskuzi o podpoře, kterou by stát mohl a měl poskytovat rodinám pečujícím o stárnoucí.

Diskuze byla čtvrtou ze série (ne)stárneme!, společného projektu Centra aktivního stárnutí a jeho partnera společnosti KEYNOTE.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ