,
Aktualita publikována: Čt. 23. Květen 2019

Vážení účastníci vycházky, která byla 7. května, ale i ostatní příznivci aktivního stárnutí – reportáž o C.A.S. můžete vidět v pořadu Víkend televize Nova v úterý 28. května ve 21.40 hodin. Jsme hned první reportáží magazínu.

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 4.6.2019 – komentovaná prohlídka „Anežský klášter a okolí“

Prohlédneme si nejenom interiéry: 2 rajské dvory, křížovou chodbu, 5 kostelů, refektář a kapitulní síň, ale i 3 klášterní zahrady se sochařskou výzdobou a 2 studnami, pekárnou a mnoha objekty z doby románské, gotické, barokní a postmoderní. Závěr vycházky bude v kavárně U sv. Anežky.

Sraz v 11 hod na stanici „Nemocnice Na Františku“, autobus 207. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

 

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 7.5.2019 – komentovaná prohlídka „Proměny Holešovic“

Zaměříme se na holešovickou tržnici, řadu revitalizovaných továren jako ateliér J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrika s divadlem, kulturní dům Vnitroblok s pyramidou, DOX se vzducholodí, “ holešovickou kobylu“ s největším palácem z doby komunismu, bývalé vodní stavby a revitalizace pivovaru a přístavu. Závěr bude v kavárně Croswey oproti nejnovějšímu paláci Empiria u stanice metra Holešovice

Sraz v 11 hod v podchodu metra Vltavská. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč 

Projekt „Dobrá investice“
Publikováno v Út. 23. Únor 2016 v rubrice Projekty

panSlyšíme to ze všech stran – „Společnost stárne, přibývá lidí v seniorském věku“. A cítíme za tím obavy. Ale prodlužování délky života by mělo být více zdrojem hrdosti na úroveň lékařské vědy než důvodem ke strachu. To nebezpečné se skrývá spíš v našich hlavách, ve stereotypech myšlení a předsudcích o životě a významu seniorů, v mýtech, které o lidech ve vyšším věku přetrvávají.

Proč jsou např. bezmála už padesátiletí zaměstnanci vnímáni jako senioři a bývají často první na seznamu zaměstnanců, kterých se zaměstnavatelé zbavují?  V době, kdy zdaleka nejsou na konci svých sil. Naopak, mají v sobě nezměrný potenciál, a to jak pracovní tak psychologický. Mají za sebou nenahraditelné životní zkušenosti, cenné profesní znalosti, jsou spolehliví, loajální. Každá rozumná společnost si takových vlastností váží.

Je to paradox – na jedné straně obava ze stárnutí společnosti, na druhé straně neuvážené plýtvání pracovní a lidskou silou.

Proto jedním z projektů „Centra aktivního stárnutí“ je projekt „Dobrá investice“. Jeho prostřednictvím chceme oslovit a propojit Vás, kteří nechcete  sedět s rukama v klíně a žehrat na nespravedlivý osud. Je tolik možností, jak předat své zkušenosti, nabídnout své schopnosti těm a tam, kde to ocení, pomoci si navzájem, uchovat si aktivní způsob života, nezůstávat sám, navázat nové kontakty.

Příkladem, že to jde, mohou být naši přátelé ze Staré Gardy – Senior klubu AKCČR, kteří nám pomáhají při našich akcích, vaří seniorům, učí vařit mládež. Jsou to skuteční profesionálové a dobroty, které připraví, dnešní mladá generace už ani nezná. Což je vážně škoda. Protože např. takový pohankový tatarák, vynikající lahůdku, nenajdete na jídelním lístku žádné restaurace.

Stará Garda – Senior klubu AKCČR

Stará Garda – Senior klubu AKCČR

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ