,
Aktualita publikována: St. 27. Únor 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 2. 4.2019 – komentovaná prohlídka „Ořechovka, vilová čtvrť“

Systematicky projdeme okolo artdecových vil: P. Janáka, B. Kafky, E. Filly, V. Špály, A. Dryáka a dalších. Podrobněji si prohlédneme Společenský dům s restaurací a kinem, původně Výzkumný ústav cukrovarnický od Josefa Záruby-Pfeffermanna, dnes Akademie věd. Závěr bude patřit vilám v tzv. ulici prezidentů: Gottwald, Zápotocký, Havel.

Sraz v 11 hod na stanici tramvají Ořechovka. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

Aktualita publikována: St. 27. Únor 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 5. 3. 2019 – komentovaná prohlídka

“Architektura mezi Národním technickým muzeem a Letenským náměstím s detailní prohlídkou nově opravené vodárenské věže“

Prohlídku začneme před budovou Národního technického muzea architekta M. Babušky. Po  cestě z NTM do neorenesanční vodárenské věže (vstup 10,- Kč) si prohlédneme řadu domů z 1.pol. 20.stol: dům gen.Medka, zbytek sokolských stadionů, funkcionalistickou poštu, angloamerické zahradní ulice, ulici Jana Zajíce, kde v kavárně s galerií Scarabeus dokončíme vycházku nad kávou.

Sraz v 11 hod před budovou Národního technického muzea v Kostelní 42. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč. 

Aktualita publikována: Ne. 20. Leden 2019

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…
Úterý 26.2.2019 – komentovaná prohlídka architektury a zajímavostí „Bubenečské vily“
Na samém začátku 20. století vznikla vilová čtvrť v zastaralém stylu Pařížské třídy na jejím prodloužení přes Čechův most, na dodnes neexistující tunel pod Letnou avšak od stejného architekta Jana Kouly. Začneme právě u jeho vily ve Slavíčkově ulici a nemineme všechny nejdůležitější objekty: Pellé, obou bratří Suchardů, K.V.Maška, P. Jurkoviče, K.Bendy, K.H.Franka, E.Beneše, A.Muchy a dalších. Na závěr si objasníme vizi Kaplického knihovny vedle ruin slavných architektů a vycházku zakončíme ve slavné Modré vile od Josefa Zascheho.
Sraz v 11 hod v podchodu metra Hradčanská. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

Projekt „(ne)stárneme!“
Publikováno v Po. 22. Únor 2016 v rubrice Projekty

Obyvatelstvo ve vyspělých zemích stárne, to je prostě fakt. Rizikem tohoto vývoje ale není  samotné stárnutí. Nebezpečí spočívá v ignorování tohoto vývoje a jeho důsledků. Lidé se dnes dožívají vyššího věku v daleko lepší fyzické i mentální kondici.

Dnešní padesátníci jsou na vrcholu svých profesních sil. A přesto bývají často první na seznamu zaměstnanců, kteří přicházejí z důvodu „vyššího“ věku o práci.

Senioři jsou ve většině vnímáni jako břemeno a riziko pro ekonomický vývoj, sociální a zdravotnický systém. Přitom jejich pracovní a lidský potenciál zůstává často nevyužitý. Nepočítá se s nimi.

Jak nastavit systém zdravotní a sociální péče, aby starší lidé nezůstávali předčasně ve zdravotnických a sociálních zařízení, aby si co nejdéle uchovali schopnost postarat se sami o sebe či s pomocí svých blízkých.

Jak lze trend stárnutí využít i ku prospěch společnosti?

To vše a řada dalších jsou témata, o kterých je třeba otevřeně hovořit napříč společností a hledat jejich řešení. Proto Centrum aktivního stárnutí spolupracuje se svým partnerem – společností KEYNOTE  a řadou odborníků, lékařů, sociologů, akademiků, gerontologů, ale i novinářů, politiků, zaměstnavatelů i dalších  neziskových organizací – na projektu (ne)stárneme!, který diskusi na tato témata otevírá. 

Demografické změny: Jsou naše zdravotní a sociální služby připraveny?

25. listopadu 2015 

V prostorách Informačního centra OSN se uskutečnilo setkání, jehož tématem byly výzvy, jimž čelí náš zdravotní a sociální systém v souvislosti s demografickou změnou a možnostmi jejich včasného řešení. Vlivem demografického stárnutí, klesající mortality i natality, se lidé s větší pravděpodobností dožívají stáří a žijí v něm delší dobu. Naděje na dožití se tedy prodlužuje, o kvalitě života však vypovídá zejména jeho délka prožitá ve zdraví. Zajištění co nejdelšího „zdravého života“ nastupující dlouhověké společnosti je podmínkou k úspěšnému fungování demograficky stárnoucí populace. Přítomní řečníci se shodli, že k tomu aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je nezbytné vytvořit komplexní koncept geriatrické péče a zaměřit se zejména na oblast koordinace zdravotních a sociálních služeb a přesun kompetencí mezi jednotlivé aktéry, tak aby byl tento systém maximálně efektivní.

Panelové diskuse se zúčastnili: Iva Holmerová, gerontoložka; Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR; MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr; Zuzana Tvarůžková, moderátorka domácí redakce České televize; Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů; Josef Vymazal, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. 

Stárnutí populace: senioři, média a veřejné mínění

10. března 2015 

Cílem debaty, jež se uskutečnila v prostorách Českého rozhlasu, bylo otevřít diskusi o prezentaci stáří a seniorů ve sdělovacích prostředcích a o roli médií při utváření pohledu společnosti na starší občany. Setkání se kromě zástupců médií, neziskového sektoru a akademické obce zúčastnili také zástupci veřejné správy. Přítomní řečníci se snažili vyvrátit tvrzení o nedostatečném prostoru, který je věnován seniorům v obsahu médií, a také v řadách jejich zaměstnanců. Zároveň apelovali na seniory, aby přicházeli s tématy, která jsou zajímavá i pro ostatní skupiny občanů a zasazovali své partikulární problémy do kontextu celospolečenských výzev.

Panelové diskuse se zúčastnili: Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI; Miroslav Dittrich, šéfredaktor, Český rozhlas Dvojka; Daniel Köppl, ředitel, EMPRESA MEDIA; Michaela Marksová, Ministryně práce a sociálních věcí; Renata Týmová, vedoucí útvaru Výzkumu a analýz, Česká televize. 

Stárnutí populace: jak zaměstnat 55+?

11. listopadu 2014 

Tématem setkání, nad nímž převzala záštitu předsedkyně Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, bylo zaměstnávání generace 55+. Debata konaná na půdě Poslanecké sněmovny svedla dohromady zástupce byznysu, neziskového sektoru, akademiky a poslance. Diskuse se konala na půdě Poslanecké sněmovny, protože právě poslanci a senátoři jsou ti, kdo mají možnost utvářet legislativu ulehčující zaměstnávání starších občanů.

Panelové diskuse se zúčastnili: Irena Bartoňová Pálková, víceprezidentka, Hospodářská komora ČR; Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom; Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; Miroslava Němcová, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion, Česká spořitelna; Linda Sokačová, ředitelka, Alternativa 50+; Jiří Střecha, dokumentarista; Zuzana Šánová, členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; Jaroslav Zavadil, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Stárnutí populace: ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?

13. května 2014

Tématem debaty bylo propojení seniorů a byznysu. Pozvaní řečníci a přítomné publikum se snažili najít odpověď na otázku, jak se české firmy vyrovnávají se stárnutím zaměstnanců a jak pružně umí reagovat v oblasti motivace a využívání lidských zdrojů. Druhá část panelové diskuse se věnovala tomu, jak se české firmy vyrovnávají se změnou v požadavcích stárnoucích zákazníků, a jestli vůbec umí tento potenciál využít.

Panelové diskuse se zúčastnili: Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI; Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom; Jan Bubeník, zakladatel a řídící partner, Bubenik Partners; Jaroslava Hasmanová Marhánková, vědecká pracovnice, Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Jan Husák, spoluzakladatel, BIG Launcher; Tomáš Kolář, výkonný ředitel, Linet; Daniel Kuneš, spoluzakladatel, BIG Launcher; Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie, VŠE; Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor, ČEZ; Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion, Česká spořitelna.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ