,
Aktualita publikována: Čt. 23. Květen 2019

Vážení účastníci vycházky, která byla 7. května, ale i ostatní příznivci aktivního stárnutí – reportáž o C.A.S. můžete vidět v pořadu Víkend televize Nova v úterý 28. května ve 21.40 hodin. Jsme hned první reportáží magazínu.

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 4.6.2019 – komentovaná prohlídka „Anežský klášter a okolí“

Prohlédneme si nejenom interiéry: 2 rajské dvory, křížovou chodbu, 5 kostelů, refektář a kapitulní síň, ale i 3 klášterní zahrady se sochařskou výzdobou a 2 studnami, pekárnou a mnoha objekty z doby románské, gotické, barokní a postmoderní. Závěr vycházky bude v kavárně U sv. Anežky.

Sraz v 11 hod na stanici „Nemocnice Na Františku“, autobus 207. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč.

 

Aktualita publikována: Út. 02. Duben 2019

 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 7.5.2019 – komentovaná prohlídka „Proměny Holešovic“

Zaměříme se na holešovickou tržnici, řadu revitalizovaných továren jako ateliér J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrika s divadlem, kulturní dům Vnitroblok s pyramidou, DOX se vzducholodí, “ holešovickou kobylu“ s největším palácem z doby komunismu, bývalé vodní stavby a revitalizace pivovaru a přístavu. Závěr bude v kavárně Croswey oproti nejnovějšímu paláci Empiria u stanice metra Holešovice

Sraz v 11 hod v podchodu metra Vltavská. Prohlídku povede ing. Stěnička ze spolku Pragos.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50,-Kč 

Projekt „Veselý senior 2“
Publikováno v Po. 17. Říjen 2016 v rubrice Projekty

Když jsme před lety zakládali nadační fond Veselý senior, vedlo nás k tomu přesvědčení, že staří lidé se potřebují více smát, radovat se, protože veselí a radost přinášejí do jakéhokoliv období života energii, chuť do nových výzev a tedy i více zdraví. Bohužel v reálném životě bývá většinovou společností stáří vnímáno negativně, jakoby už nemělo na nic nárok a bylo jen na obtíž. A to jsme chtěli změnit. Vymysleli jsme ten trochu provokativní název „Veselý senior“ a začali jsme organizovat akce, kde jsme seniory představovali v úplně jiném světIe – jako aktivní, veselé lidi, kteří mají těm mladším ještě mnohé co dát, předat jim své zkušenosti, být jim užiteční i navzdory některým zdravotním omezením, která souvisejí s přibývajícím věkem.

Ti z vás, kteří si na činnost našeho nadačního fondu pamatují, si jistě vzpomenou např. na putovní výstavu fotografií „V objektivu senior,“ kdy mladí lidé fotili tváře seniorů, či na závod věkově smíšených družstev na rotopedech na Hradčanském náměstí, kde nejmladšímu účastníku bylo 6 let a nejstaršímu přes sedmdesát a dohromady jim to moc dobře šlapalo, nebo na společné tancování na Náměstí Míru v Praze 2 , kde se v řeckém kole za zpěvu sester Elefteriadu chytily za ruce všechny generace od nejmladší po nejstarší, či na seniorky, které společně šily překrásné patchworkové deky a tašky, na kuchaře-seniory, kteří učili z čeho a jak zdravě vařit v různých ročních období, na „Burzu vzájemné pomoci“, atd.

Nadační fond Veselý senior po několika letech z nejrůznějších příčin svou činnost ukončil. Nicméně jeho myšlenka je stále aktuální. Už proto, že se dodnes na nás obracejí senioři, kterým se naše práce pro ně a hlavně s nimi líbila a rádi by v ní pokračovali. A proto jsme se v Centru aktivního stárnutí rozhodli na činnost Veselého seniora navázat a zařadit mezi naše projekty „Veselého seniora 2“. Programovou nabídku můžete sledovat v naší rubrice Aktuality.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ